• Integrale Yoga

 • De Integrale Yoga is een volledige yoga waarin de 4 hoofdstromingen van yoga zijn samengebracht.

  Karma yoga De yoga van de handeling zonder gehechtheid en eigen belang.
  Bakti yoga De yoga van liefde en toewijding.
  Jnana yoga De yoga van onderzoek langs de weg van het intellect.
  Raja yoga De yoga van de naar binnen gerichte concentratie. (Hatha yoga is hiervan een onderdeel)


  Integraal betekent ook dat de yoga verwerkt wordt in ons dagelijkse bestaan. Tegenwoordig willen en moeten we veel. Er komt veel informatie op ons af. Informatie in welke vorm dan ook, beïnvloedt onze gezondheid. Dat kan op positieve of negatieve (of neutrale) wijze.

  Alle negatief ervaren informatie belast het immuunsysteem en als zodanig onze gezondheid. De spanning die dit oproept zet zich bv. vast in het lichaam met als gevolg pijnlijke spieren, slapeloosheid, depressie, moeheid, lethargie, etc.

  Positief ervaren informatie genereert energie, rust, een goed gevoel. Deze positieve belevingen versterken het immuunsysteem en stimuleren het lichaam.

  De integrale yoga geeft je handreikingen om met aandacht je leven te leven. Hoe je zorg draagt voor jezelf terwijl je al het andere ook kan blijven doen. En hoe je je bewust wordt van spanning in je lichaam en hoe die spanning vermindert kan worden .

  Als je regelmatig de asana's (yogahoudingen) uitvoert, zonder je te forceren, zal dat de algehele gezondheid van lichaam en geest ten zeerste bevorderen.

 • Empty your mind, be formless, shapeless - like water.

  Now you put water into a cup, it becomes the cup,

  you put water into a bottle, it becomes the bottle,

  you put it in a teapot, it becomes the teapot.

  Now water can flow or it can crash.

  Be water, my friend.

  Bruce Lee